Peștele Creștin, simbolul catacombelor

Unul dintre simbolurile hristice cele mai răspândite în primele veacuri creştine era cel al peştelui. Peștele reprezintă o parolă pe care primii creștini, din catacombe, o foloseau pentru a se recunoaște în vremuri de prigoană. Numele grecesc al peştelui (IHTIS) era pentru primii creştini un acrostih hristologic: Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul (Iisus Hristos ιχ — IH; Fiul lui Dumnezeu θέος — teos = Dumnezeu şi υἱός — iios = fiu; numele de Mântuitor σωτήρ, ὁ — sotir). Aceasta sintagmă este, într-un fel, rezumatul doctrinei creştine şi este prima mărturisire de credinţă a creștinilor. Folosirea acestui simbol de Colțul Naționalist nu are de a face cu nicio sectă, fiind reprezentativ pentru colectivul naționalist în vremuri de prigoană, de cenzură și de persecuție.

Astăzi, după prigoanele istorice cunoscute, Ortodoxia se află din nou în cugetul și privirea dușmănoasă și criminală a celor ce ne conduc destinele de voie sau de forță. Persecuția politică disimulată, stigmatizarea mediatică, batjocorirea populară și blasfemul “liber exprimat” împotriva credincioșilor sunt, din păcate, expresiile unei recrudescențe anticreștină a cărei finalitate o cunoaștem prea bine, cu ale sale șiroaie de lacrimi și sânge. Peștele e simbolul luptei noastre cu ATGOR în catacombele războiului informațional, până la reafirmarea glorioasă a Ortodoxiei la cel mai înalt nivel de conștiință populară.